Евлоги Станчев

Евлоги Станчев

Евлоги Станчев - магистър по История на Русия и магистър по етнология и културна антропология, и доктор по история на Русия в СУ. Понастоящем е главен асистент в Института за балканистика с център по тракология.