Какви теми са засегнати в “Годишникъ”?

Петото поредно издание на “Годишникъ” на дясна платформа “Консерваторъ” събира 31 автора, които разглеждат най-важните теми от изминалата година – по света и у нас. Не само проблемите, но и причините за тях и възможностите за тяхното решаване.

Каква е целта на това издание?

С  този „Годишникъ“ ние се стремим да върнем смисъла от задълбочения обществен дебат. Профанизирането на публичното говорене в ключови сфери от обществено-политическия, икономическия и културния живот пречи на сблъсъка на визии, ощетява креативността и разпилява потенциала на елитите да формулират ясни послания, пътища за преодоляване на кризите и постигане на просперитет на обществата. През последните 30 години в България разломът беше между комунизъм и антикомунизъм, но вече все по-отчетливо влизаме в ерата на битката между консервативно и либерално. Този сборник съдържа именно есенцията на консервативните идеи с днешна дата. Той е своеобразна консервативна платформа за бъдещето на България, Европа и света.

За поръчка:

Купи Годишникъ2022 тук

СЪДЪРЖАНИЕ:

Николай Облаков
Годината на Войната | Редакцион

Николай Облаков
Съюзниците на Злото

Михаил Кръстев
Икономиката, глупако!

Андрей Новаков
Буров, Борис III, Стамболов – България и Европа

Красимир Чешмеджиев
Завист и регулации в тихата война на САЩ и Европа

Христо Миладинов
Цивилизованост и цивилизационност

Борислав Цеков
Парламентаризъм или президенциализъм? Kонституционни щрихи

Христиан Даскалов
Общностните проекти в Царство България

Любомир Талев
Годината, в която процедурите застанаха на пътя на хаоса

Кузман Илиев
“Националният идеал” и “Македония” – най-свидните родни жертви на либералната амнезия

Теодор Димокенчев
Astra inclinant, sed non obligant

Йоана Георгиева
1952 – 2022: Втората Елизабетинска епоха

Димитър Къцарков
Ефектът на доминото постепенно завладява пост-съветския регион

Боян Рашев
Откакто загуби свободата си, светът рязко обеднява

Димитър Петров
„Мила Родино, ти си земен рай“

Георги Драганов
Изкуственият интелект и политиката

Виктор Стоянов
Македонският въпрос днес

Боян Златанов
Цунами в чаша вода – междинните избори в САЩ

Татяна Иванова
Годината, в която тихото мнозинство проговори

Светослав Александров
Космическата 2022 година

Вили Лилков
Kак разбойници се превърнаха в борци против фашизма и капитализма

Светослав Стамов
Защо българската обсесия е по Македония, а не по Одринска Тракия?

Пламен Петров
Историческата грамотност – най-голямата сила на свободния човек

Сергей Петров – Араджиони
Или – или

Владислав Апостолов
Рон Десантис срещу либералния Левиатан

Любомир Канов
Либерариум

Никола Бушняков
A Florida man

Данаил Брезов
Свят без неравенства?

Тома Петров
Ганя – идентичности и начини на употреба

Константин Туманов
Трагедията Петен

Иван Стамболов
Безбожието

Мартин Табаков
Слонът в партията на слона


Редакционна колегия
Други автори в броя