Христиан Даскалов

Христиан Даскалов

Общностните проекти в Царство България

Историята на студентската здравна каса и други общностно-задвижвани проекти за социална подкрепа от времето на Царство България Ще има ли живот след евентуалната демонополизация (а може би след неминуемия крах?) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – държавният монополист, който поне…

ПрочетиОбщностните проекти в Царство България