#Годишникъ2018

Какво е “Годишникъ”?

“Годишникъ” на дясна платформа “Консерваторъ” представлява едно важно обобщение – на случилото се в обществения, политическия и културния живот през последната година. Тъй като става дума за първи брой на това издание, ние неминуемо сме засегнали и някои тенденции и събития обхващащи по-дълъг период назад в историята.

“Годишникъ” се издава изцяло от нас. Идеята за подобно издание беше заложена още като стартирахме под името „Мисъль“ и оттогава, но най-вече след обединението с друга платформа – „Петте Кьошета“ работим активно по реализирането ѝ. „Годишникъ“ е плод на работата, усилията и средствата вложени изцяло доброволно от редакторите и постоянните автори на Консерваторъ.

Какви теми са засегнати в “Годишникъ”?

Изданието съдържа 25 текста от 21 млади български автори, сред които историци, политически, социологически и икономически анализатори, университетски преподаватели, представители на дипломатическите среди и неправителствения сектор, юристи, журналисти, публицисти, хора от активните бизнес среди в сферите на информационните технологии, финансите, търговията, енергетиката и др.

„Годишникъ“ обобщава основните консервативни тези във всички сфери на живота, като очертава и най-значимите предизвикателства пред консервативната доктрина. Сред основните теми, засегнати в „Годишникъ“, са бъдещето на Европа на отечествата, либерално-консервативният дебат, консенсусните мерки между лявото и дясното, предизвикателствата пред консервативния подход в инвестициите, реформите, българската армия и общата политика по отбрана и сигурност на ЕС, атомната енергетика и климатичните промени, фалшивите новини, религията и църквата, политиката на Балканите, в Близкия Изток и САЩ.

Каква е целта на това издание?

С  този „Годишникъ“ ние се стремим да върнем смисъла от задълбочения обществен дебат. Профанизирането на публичното говорене в ключови сфери от обществено-политическия, икономическия и културния живот пречи на сблъсъка на визии, ощетява креативността и разпилява потенциала на елитите да формулират ясни послания, пътища за преодоляване на кризите и постигане на просперитет на обществата. През последните 30 години в България разломът беше между комунизъм и антикомунизъм, но вече все по-отчетливо влизаме в ерата на битката между консервативно и либерално. Този сборник съдържа именно есенцията на консервативните идеи с днешна дата. Той е своеобразна консервативна платформа за бъдещето на България, Европа и света.

Как ще бъде разпространяван?

“Годишникъ” на дясна платформа “Консерваторъ” ще бъде изпратен на 999 личности в България – представители на политиката, медиите, бизнес, неправителствените организации, местната и националната власт, академичните и културните кръгове.

Как да се сдобия с “Годишникъ” ако не съм част от тези 999 човека?

Можете да свалите дигитална версия на “Годишникъ” напълно безплатно на следния адрес:
https://conservative.bg/godishnik.pdf


АВТОРИТЕ

Статиите

ЛИЦАТА НА РЕАКЦИЯТА
Емил Вълков

ЕВРОПА КАТО ОТЕЧЕСТВО: ЕС И ПОНЯТИЕТО ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО
Тончо Краевски

ХЕСЕН, МЕРКЕЛ И ЛИБЕРАЛНО-КОНСЕРВАТИВНИЯТ РАЗЛОМ
Петър Николов

КОНСЕРВАТИЗЪМ И ИКОНОМИКА
Димитър Петров

ДЕСЕТ КОНСЕНСУСНИ МЕРКИ МЕЖДУ ЛЯВО И ДЯСНО
Георги Заяков

ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО.БГ
Борис Станимиров

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018
Теодор Димокенчев

ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ
Мария Николова

ТРЕЗВО ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Димитър Вучев

ТРИ НЕСБЪДНАТИ РЕФОРМИ
Никола Филипов

ДЕСЕТ ЛИЦЕВИ ЗА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
Чавдар Кацаров

АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
Борислав Боев

АЛАРМИЗМЪТ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ДОКТРИНА
Боян Златанов

СЛЕД „ПОСТИСТИНАТА“ И „ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ“ – НАКЪДЕ?
Михаил Кръстев

ЖАБИ ЛИ СА ЕВРОПЕЙЦИТЕ?
Кристиян Шкварек

СЪБИТИЯTA В ЦЪРКВАТА
Тома Петров

ЗАЩО НА ЛЕВИТЕ ИМ ПРЕЧИ ХРИСТИЯНСТВОТО
Никола Генов

РЕЛИГИЯТА НА СВОБОДАТА СРЕЩУ СССР
Стефан Кичев

МАКЕДОНИЯ ИЛИ ХАОСЪТ КАТО СТЪЛБА
Симеон Попов

МЕЖДУМОРИЕТО
Кристиян Шкварек

МРЪСНИТЕ НОМЕРА НА ДЕМОКРАТИТЕ
Боян Златанов

ДЕСЕТ УСПЕХА НА ТРЪМП
Николай Облаков

БЛИЗКИЯТ ИЗТОК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
Мартин Табаков

СЪБИТИЯТА ПРЕЗ 2019
Боян Златанов


patreon