Наименование на доставчика на медийната услуга:  

Наименование: Сдружение “Консерваторъ”
ЕИК: 207654665
Председател: Никола Бушняков
Управителен съвет: Николай Облаков, Теодор Димокенчев
Главен редактор: Николай Облаков
За контакти: info [@] conservative.bg | n.oblakoff [@] conservative.bg

Седалище и адрес на управление

област София (столица), София 1527, район Оборище, Янко Сакъзов 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8

Съвет за електронни медии

Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69
Тел: 02/ 9708810, 02/ 9708812
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg
Страница в интернет: https://www.cem.bg/