Мините и околната среда – една неочаквано сложна връзка

Мините и околната среда – една неочаквано сложна връзка

Време за четене: под 5 мин.Известно е, че добивната индустрия е сред най-значимите замърсители, а и в същността си изчерпва невъзобновяемите ресурсите на планетата. Тоест, тя би трябвало да бъде един много мръсен бизнес, нали? Малко по-сложно е. Преките въздействия на...
Въглеродното Елиминиране е Илюзия

Въглеродното Елиминиране е Илюзия

Време за четене: под 5 мин.През 1972 г. излиза фундаменталният труд на Римския клуб „Границите на растежа“, който предупреждава, че светът лети към ресурсна и екологична катастрофа. След година, като че да потвърди прогнозата, се случва Арабската криза и ОПЕК налага...
Индустрията, глупако!

Индустрията, глупако!

Време за четене: 5 мин.България регистрира няколко поредни години на сравнително стабилен икономически растеж. Най-видимо е това около Пловдив, където изникнаха множество заводи, произвеждащи основно машинни компоненти, в София, където хиляди квадратни метри офиси се...
ВЕИ революцията залязва

ВЕИ революцията залязва

Време за четене: под 5 мин.Ще направя доста крайна и ясна прогноза, която ще разочарова много хора – включително и моите студентски надежди – но пък има много основания да се окаже вярна. ВЕИ революцията се проваля: Глобалните инвестиции и инсталациите на ВЕИ – преди...
Прогнози, които се сбъдват

Прогнози, които се сбъдват

Време за четене: под 5 мин.Краткосрочната прогноза е най-добрият и същевременно най-труден тест за проверка на експертизата. Точно затова малко хора смеят да дават такива. Силно предпочитани са дългосрочните, които осигуряват драматични заглавия в медиите, но не...