fbpx

Китай завладява света

Време за четене: 2 мин.

Ние ще бъдем само крайни потребители. Ако сме в състояние да плащаме

За разлика от всеки друг завоевател в историята, Китай не използва оръжие или идеологии. Той просто изкупува всичко, което има стойност за развитието на базовата индустрия.

Китай използва над 50% от всички метали и въглища в света и този дял се увеличава ежегодно. За да си осигури достъп до световните ресурси, Китай просто изкупува находища, железопътни линии, тръбопроводи, пристанища и дава заеми на всеки, който има нужда да изгражда такива. Особено силна е доминацията на Китай в Африка, Югоизточна Азия и Латинска Америка.

Данните показват с колко много са се увеличили инвестициите на китайски фирми в проекти за добив на полезни изкопаеми. Сред тях водещо място заемат медните находища. В последното десетилетие Китай купува 30 активни медни мини и 38 находища с различна степен на проученост, включително големи дялове в трите най-големи нови мини в света – две в Конго и една в Сърбия.

Китай контролира огромен дял от добива и преработката на критично важни метали за батерии и ВЕИ – кобалт, литий, редкоземни елементи. Най-силна обаче е доминацията на Китай в преките чуждестранни инвестиции в добива и употребата на въглища. Западният свят отдавна е заклеймил въглищата и не инвестира в тях. Китай се възползва от липсата на „конкуренция“ и се превръща в инвеститор от последна инстанция за всякакви въглищни проекти по света.

Подобно нещо се случва и в добива и преработката на нефт и газ. През 2021 г. Китай ще стане най-големият вносител на втечнен природен газ в света.

Практическото значение на всичко гореописано е просто: Китай завладява както стария, така и новия свят на енергията и ресурсите. Каквото и да се случи с развитието на технологиите, той ще има достъп до всичко, което е нужно за производство. Ние ще бъдем само крайни потребители. Ако сме в състояние да плащаме, разбира се.

Споделете чрез

Предишен

Следващ