“Европа трябва да поеме отговорност за собствената си съдба”: Бушняков, Облаков и Димокенчев в “Легенди”

За европейското и американското самочувствие. Гражданските нации и национализмът, НАТО и въпрос на чест ли е да се отделят поне два процента за отбрана. Мултикултурализмът, сблъсъкът между легитимност и легализъм, добър или лош е изначало човекът. Къде бихте предпочели да живеете, ако имате само два избора – в Париж или Будапеща.

По всички тези теми и още много: Никола Бушняков, председател на Сдружение “Консерваторъ”, Николай Облаков, главен редактор и Теодор Димокенчев, член на УС – гости в подкаст Легенди / Legends с Георги Харизанов

Споделете:
Консерваторъ
Консерваторъ