Честит рожден ден, масов убиецо!

“Има само един начин, по който убийствените смъртни агонии на старото общество и кървавите родилни мъки на новото общество могат да се съкратят, опростят и концентрират, и този начин е революционният терор.” – Карл Маркс

Не бил виновен Маркс за геноцидите, изопачени му били думите. Така алкохолизираният президент на европейската КОМИсия защитава едно от най-вредните същества, раждали се на нашата планета. Маркс призовава за насилствена революция – насилствена революция произвеждат социалистите. Доста е просто, затова и стремежът да се пренапише историята и да се запази лъжеореолът около личността и творчеството на Маркс. Друго не може и да се очаква от лимузинените социалисти в западния свят.
Често същите хора ни обясняват и че ислямът няма нищо общо с терористичните атаки днес. Аз добронамерено ще приема логиката им и ще хвърля коз – Хитлер е гениален и добронамерен лидер, но неговите заповеди са изопачени и затова не можем да го виним за Холокоста. В крайна сметка, той лично никога не е убивал човек, нито има доказателства да е давал заповеди да се убиват евреи в лагерите. Нека и не забравяме, че той също е бил убеден социалист, а те винаги са “добрите”.

Това как звучи, другари социалисти?

Приятелите ни отляво бързат да критикуват индивидуализма и неспирно обясняват колко е вреден той и как колективизма и комунизма ще спасят човечеството. Обаче при всяко доказателство за вреда от колективната им идеология, те го удрят на спасяване по единично –
1. Геноциден идеолог Х (Маркс, Че, Кастро) бил недоразбран и изопачен;
2. Венецуела днес и сталинизма (и всички други опити) не били инстински социализъм;
3. “Това е твърде крайно за мен”/ “Аз не рабирам така социализма(комунизма, и др.)”;
Колко удобно е всеки успех да се обявява за собствен, а всеки провал – да се приватизира другиму. Идеология, създаваща неоправдано чувство за достойнство и изолираща те от последиците на провала. Нищо чудно, че е толкова популярна.

Споделете:
Теодор Димокенчев
Теодор Димокенчев

Старши мениджър в международна технологична компания. Магистър по "Право" и по "Стопанско управление". Експерт по предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.