Инициатива: Изпрати българска книга в Македония

“Консерваторъ” подкрепя инициативата “Изпрати българска книга в Македония”

Кампанията стартира съвсем наскоро и има за цел да се популяризира българската култура на Балканите, в районите с предимно българско население.

Дарените книги достигат директно до физически лица – българи от Македония, което е допълнителна мотивация да четат на книжовен български език. Всеки дарител на книга може да получи информация до кого е достигнал “подаръка” му.

Инициативата има за цел да разпространи българския език, култура и книжнина, при хората, които никога не са изучавали официалната книжовна форма на Българския език, както и да създаде тесни културни връзки между българите разделените в две държави.

Стотици хора вече са се включили в кампанията и техните книги вече достигат до сънародниците ни в Република Северна Македония.

Дългосрочните цели и кампанията, според създателя ѝ Виктор Стоянов, включват подпомагане на българските организации в Битоля и Охрид като бъдат отворени няколко български библиотеки. В бъдеще е замислено разширяване обхвата и в други райони с български общности като Албания, Сърбия, Косово, Гърция и т.н.


Със страницата на инициативата “Изпрати българска книга в Македония” може да се свържете тук.

Споделете:
Николай Облаков
Николай Облаков

Създател на платформа “Консерваторъ”. Маркетинг мениджър в редица водещи български и чужди компании с над десет години опит. Колумнист и редактор в няколко български онлайн и печатни издания.