Защо отново НЗОК е с огромен дефицит?

Защо за поредна година НЗОК се отчита с огромен дефицит? Публикуваме неговия обстоен анализ за състоянието на Националната здравноосигурителна каса.

Каква е ситуацията?

Разходите за здравеопазване растат не само в България, но също и по света. Причините за това са много – ранното диагностициране, превенцията, навлизането на нови здравни технологии и др. Всичко това води до покачване на средната възраст, а също и до покачване на преживяемостта при някои заболявания, считани до скоро за смъртоносни в краткосрочен план.

Недостиг на бюджета на НЗОК се очертава в направленията като болнична, дентална и специализирана медицинска помощ, а също и лекарства. Най-голям е недостигът в болничната помощ – 218 млн. лв., следван от лекарствата (кумулативно) за домашно лечение и за онкология – приблизително 214 млн. лв. Резервът на НЗОК може частично да покрие недостигa на средства, като от непокритите разходи остават около 135 млн. лв.

Къде е проблемът?

Ежегодното увеличаване на разходите за лекарства и ирационалното им вписване в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) е един от тежките проблеми на системата. Обществена тайна е, че зад вкарването на редица скъпоструващи лекарства в списъка, стоят лобистки интереси на международни фармацевтични компании, прокламирани през определени организации, които твърдят, че работят в полза на пациентите. Интересното е, че на немалка част от тези пациентски организации дейността е свързана единствено с лекарства, вместо права на пациентите.

По отношение на разходите за онкологични медикаменти правителството можеше да предприеме ценни мерки, като въведе автоматичните смесители за разтворите. Смесителите можеха да спестят около 2 млн. лв. годишно от бюджета за онкологични лекарства, технологията им позволява един разтвор да може да се използва за повече от 1 пациент, вместо неупотребеното количество медикамент да бъде изхвърлено. Тази политика не бе приета, благодарение на голям отпор от страна на болниците, в чийто интерес не се вмества оптимизация на средства.

По отношение на разходите за лекарства в програмата на правителството бе заложено провеждането на про-генерична политика с цел оптимизация на средствата за медикаменти. В ПЛС, например, за различни заболявания се предлагат както и скъпо струващи оригинални медикаменти, така и евтини генерични медикаменти с едно и също международно непатентно наименование. Това създава предпоставки за лекарите да изписват скъпото оригинално лекарство, поради известни зависимости към фармацевтични компании. Нуждата от преформулиране на съдържанието на този списък е повече от належаща.

 Източник: НЗОК, Обяснителна записка към бюджет 2016 г.

Какво е решението?

Рационалното решение към момента е да се върви към реформа в посока про-генерична политика, което ще доведе до икономии от мащаба за бюджета на НЗОК, както и ще увеличи достъпа до лекарства за определени социални групи, които са в риск от отпадане от системата, поради финансов недостиг. Такъв тип политики се провеждат в най-богатите икономики в Европа, като Германия, Холандия, Великобритания и Франция, а позитивните ефекти вече са посочени в научната литература.

Що се касае до разходите за онкологични заболявания – много е важно правителството да предприеме политика по въвеждане на т.нар. смесители, които целят оптимизация на разтвор (медикамент), с цел по-нататъшното му използване при други пациенти.

Оригинална публикация

 

Споделете:
Аркади Шарков
Аркади Шарков

Завършил е двойна магистратура по Обществени политики в университета в Маастрихт и университета на ООН. Работил е в сферата на проектите с европейско финансиране. Към момента е зам. председател на БЛО и консултант в ЕКИП. Интересите му са в икономика на здравеопазването, данъчни политики и бюджетен процес.