Македония без българи… Голев, Димокенчев и Облаков в #TheConservativeTeam #6

За провинциалния манталитет на Република Северна Македония и каква е историята на формирането на тази изкуствена нация? Титовизъм и предателството на нашите (без) родни комунисти, както и на съвременния клуб на софийските македонисти.

Има ли причини България да бърза с присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз, както истерично твърдят либералните медии и какъв е външният натиск за това?

Какво свърши и какво не историческата комисия и защо е важна?

Македония – между София и Белград, Вашингтон, Брюксел, Москва и собствената си глупост.

С гл. ас. д-р Константин Голев* от БАН, Николай Облаков и Теодор Димокенчев от “Консерваторъ” в поредицата #TheConservativeTeam в подкаста Легенди с Георги Харизанов.

Вижте пълният епизод тук:

*Константин Голев e главен асистент в Института за исторически изследвания – БАН. Защитава докторска дисертация през 2013 г. в Катедрата по средновековна история на Византия и Балканските народи на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има широки интереси в сферата на медиевистиката, военната история, устната история на Втората световна война и формирането на етнически и национални идентичности. Специализирал е в Униврситета „Йотвош Лоранд“ – Будапеща, Американския изследователски център – София, Центъра за академични изследвания – София, Университета „Улудаг“ – Бурса, Университета „Коменски“ – Братислава и др. Канен е да изнася лекции в Централноeвропейския университет – Будапеща, Еврейския университет в Йерусалим, Оксфордския университет, Словашката Академия на науките, Сегедския университет, Виенския университет, Национален университет Каподистрия – Атина, Солунския университет “Аристотел”, Истанбулския университет и др.

Споделете:
Консерваторъ
Консерваторъ