Ре(д)акцията #8: За Църквата и съвремието

Изглежда живеем във време в което се приема за по-скоро бутиково интелектуалец или въобще представител на интелигенцията да е същевременно вярващ християнин. Има ли действително бариера между хората на разума и „вярващият народ“?

Устоява ли Църквата на натиска в епохата на глобалният либерален консенсус? Съумяват ли Православните църкви да участват пълноценно във формирането на обществените нагласи по отношение на проблемите на съвременния живот? Нарастващият авторитет на Българската Православна Църква ще допринесе ли за успешното посрещане на предизвикателствата на нашето време?

Един задълбочен разговор с Иван Стамболов за историческата роля и за бъдещето на Църквата, не само в България, но и в Европа:

https://www.facebook.com/diasnaplatforma/videos/3206306609436224/
Споделете:
Консерваторъ
Консерваторъ