Ще станем ли по-богати от “Три морета”?

От доста години България се опитва да догони западноевропейските си партньори по икономическо развитие и стандарт на живот. За съжаление, резултатите не са особено задоволителни. Ключов фактор за устойчивия икономически прогрес имат инвестициите, те са основният двигател за повече производство на стоки и услуги с добавена стойност, повече заети и по-високи реални доходи.

Инициативата “Три морета” има за основна цел повишаване на инвестициите в инфраструктура, дигитализация и енергетика. От икономическа гледна точка това е добра възможност за цяла Източна Европа. Инициативата обединява 12 европейски държави, които са разположени между Адриатическо, Балтийско и Черно море. Това са България, Полша, Румъния, Австрия, Естония, Латвия, Литва, Република Чехия, Словакия, Унгария, Словения и Хърватия.

От подобряване на свързаността и развитието на страните от Източна Европа има полза за целия ЕС, защото глобалната битка за по-висока конкурентоспособност се ожесточава с всеки ден. В нашия Източен регион има голям потенциал за развитие, нови пазарни ниши и все по-добре подготвени кадри. С една обща визия за развитие може да се създаде потенциал за изнасяне на производствени мощности от Германия и Франция към България и Румъния, а не към страни от азиатския континент. Подобна по-дълбока икономическа свързаност е гарант и за геополитическа стабилност.

Най-съществени инвестиции по “Три морета” се планират за изграждането на транспортната свързаност между 12-те държави. До 2030 г. са заложени 290 млрд. евро.

Транспортът е един от ключовите отрасли, инвестициите в него водят до много по-бърз, лесен и евтин превоз на стоки, по-ефективен внос и износ и засилване на търговията. Бързото придвижване е важен фактор и за трудовия пазар. Не на последно място пътната мрежа създава предпоставки за повече заетост на локални бизнеси и създаване на нови възможности.

При изграждането на пътища в последните години напредък виждаме при Полша, Румъния и България, но това съвсем не е достатъчно. Ако погледнем WEF И ндекса за развитие на транспортната инфраструктура, България е на последна позиция от страните в “Три морета”.

Ние трябва да сложим ясен приоритет върху подобряване на транспортната свързаност по оста Север-Юг, което е от ключово значение за икономическото развитие на Северна България. Усилията трябва да се насочат към доизграждане на транспортния коридор 4, нова визия и план за коридор 9 и изграждане на магистрала “Черно море”.

Развитието на железопътната мрежа в България трябва да се случва паралелно с изграждането на пътищата.

Това е и един от най-екологичните и безопасни начини за превоз. Насърчаването на използването на железопътния товарен превоз е ключов елемент в политиката на ЕС. Стратегически важен приоритет е планирането и изграждането на още мостове над река Дунав. Не може да искаме да развиваме транспортната свързаност и да имаме само два моста по цялото протежение на Дунав.

Пред “Три морета” обаче стоят и редица въпроси. Най-важният е дали всички инвестиции в транспортната, енергийната и дигиталната свързаност ще бъдат направени. В инициативата беше интегриран и инвестиционен фонд. Той е основан от полската и румънската банка за развитие. След това се присъединиха още седем страни, в това число и България. Фондът има за цел да привлече 3-5 млрд. евро собствен капитал, с който да се постигне силно мултиплициращ ефект в рамките на следващите 15 г. Възможност за участие ще имат и други регионални и частни инвеститори. Дейността на фонда е инвестиции в контролни или големи миноритарни дялове с цел участие в стратегическите решения и управление на процесите.

Важно е България да участва активно в предлагането на конкретни и полезни проекти. Засега има само три заявени – тунел под Петрохан, магистрала “Черно море” и газовото хранилище в Чирен. Трябва да се включим и по осите дигитализация, енергетика и образование.


Оригинална публикация

Споделете:
Владимир Сиркаров
Владимир Сиркаров

Икономист и финансов журналист. Съавтор и водещ на телевизионното предаването за икономика и политика „Плюс-Минус“ по НОВА телевизия. Икономически експерт в Институт за дясна политика. Дългогодишен водещ на авторското финансово шоу Boom & Bust по Bloomberg TV Bulgaria.

Завършва бакалавърска програма Финанси и магистърска програма Финансови пазари в Нов български университет. В момента е докторант в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Катедра Финанси и Кредит. Темата на дисертацията му е: „Предизвикателства пред съвременната парична политика и реформа на паричните системи“.

Интересите му са насочени в областите – парична политика, „австрийска“ икономическа школа, макроикономика, капиталова и валутна търговия, инвестиционни стратегии.