fbpx

Пре(дсе)дателството на Реформаторския блок

Време за четене: 4 мин. Наред с достойнствата си, Реформаторският блок има и редица слаби страни. Много неща могат да бъдат споменати в тази насока: липсата на силни организации, съперничеството (а не конкуренцията) между партиите в него, липсата на ясен идеологически...