Трябва ли държавата да има “икономически план” за излизане от кризата?

Кратко казано – не.Въпросът всъщност е кой планира – бюрократи и политици, непознаващи условията на терен и нарушаващи частната собственост на граждани и фирми?

Или предприемачите, познаващи клиентите, нуждите и вкусовете им, проявявайки гъвкавост и находчивост за адаптация в сложната ситуация…

Засега от различни представители на управляващото мнозинство, правителството и “неизбрани” експерти чухме предложения за: затваряне на сектори от икономиката ни по политическо решение (без непременно да са по-опасни от фунциониращи такива при взети предпазни мерки); идеи за нови и нови харчове и дълг; див и вреден популистки протекционизъм; неефективно похабен и оскъден публичен ресурс за инфраструктурни проекти; привилигироване на едни браншове за сметка на други; кредити за задлъжняване на домакинства, бизнес и държава.

Идеите не свършват дотук: опозицията иска безвъзмездно да се раздават пари на калпак; говори за криза на потреблението при положение че видимо има проблем с “предлагането”, поради затворени сектори; демонстрира се явно неразбиране, че парите не създават икономически стоки и услуги, а са средство за размяна – тоест раздаването им “безвъзмездно” само разпределя кой да ползва намаляващите блага.

Фалшивата дилема “икономика срещу здраве” е пропила мерките досега.

Икономиката е наука за “средствата”. А с правилното използване на тези средства можем да правим каквото денят и повелята на потребителя кажат – да спасяваме животи, например, днес. Икономиката ясно ни казва: държавата – централното политическо тяло – не може да планира и организира средствата, независимо от благородните цели. За да имаме средства, с които са спасяваме и поддържаме живота, трябва икономическата система да работи.

Там, където тя работи – хората са по-здрави и дълголетни и обратното. А десетки други къде-къде по-смъртоносни болести са овладявани и успешно преборвани.

Решения за това предизвикателство ще дойдат от гъвкавостта на предприемачите и технологиите, които те ще впрегнат, за да оцелеят в трудните условия днес. Няма да стане със стратегия, план или заповед на министри и бюрократи.

*Публикацията е от фейсбук профила на автора

Споделете:
Кузман Илиев
Кузман Илиев
Икономически и политически анализатор, докторант по финанси, водещ на “Плюс-Минус” по Нова, основател на продуцентска къща Кадре