Цената на алармизма

Вече над десетилетие в България тържествува зеленият рекет. Шепа предозирали със собствената си пропаганда грантутници държат като заложник българската природа, с единствената цел да прибират пари от чуждестранни НПО-та или да изнудват инвеститорите за финансиране срещу спокойствие. Цената на зелената чума се плаща с десетки изгубени човешки животи и милиарди левове неспечелено богатство за обикновените българи.

В пространен анализ, изработен от експертен екип, ръководен от Красен Станчев (Институт за пазарна икономика), е ясно посочена цената на зеления рекет за българското общество. Анализът е основан на консервативни допускания и обобщените резултати представляват минимален сценарий на ефектите.

Нека оставим цифрите да говорят:

  • Над 3 пъти повече загубени човешки животи, заради забавянето на строежа на автомагистрала “Струма”
  • 22 181 пропуснати работни места
  • Забавено изпълнение на инвестиции в размер на а 6.4 млрд. лв.
  • Общият ефект на пропуснати ползи за икономиката и фиска е около 1.145 млрд лв.
  • В следствие на пропуснатите доходи от наетите, загубата на благосъстояние като общ икономически и фискален ефект е от порядъка на 316.39 млн. лв. годишно или почти 800 млн. лв. за средния период на забавяне на проектите от 2.5 години.
  • нереализирани инвестиции след периода на забавяне от 498 млн. лв.
  • 343 млн. лв, пропуснатото потребление за 2 години и половина
  • 147 млн. лв. по-малко спестявания.
  • 200 млн. лв. пропуснати ползи за фондовете на общественото осигуряване и държавния бюджет. Част от тях като приходи от данъци върху доходите на физическите лица и платени осигуровки от страна на работодатели и работници за ДОО и здравно осигуряване. Само ефектът от потенциалните приходи от осигуровки е 168.44 млн. лв. или 1.518% от средните стойности на приходната част от осигуровки, заложена в бюджетите на НОИ.
  • Общият отрицателен икономически ефект по линия на несъстояли се потребление, спестявания, държавно и частно осигуряване и данъци от нереализираните проекти и нови работни места възлиза на 157 млн. лв. за целия разглеждан период. Само загубите за бюджета на страната са 55 млн. лв. Частните загуби от нереализираните проекти са 321 млн. лв. или около 30 млн. лв. годишно.

А сега се замислете, колко потенциални инвеститори директно са отхвърлили България като възможност, поради знанието за очакващата ги враждебна среда? Колко милиарда лева не са спечелени, колко хиляди работни места не са открити заради шепа рекетьори, развяващи флага на моралното превъзходство? Лъжите и измамите ще тежат на тяхната съвест, но цената за техните манипулации тежи на обикновените българи.

Време е заедно да спрем зеления рекет и пропагандаторите му да заемат полагащото им се място на дъното на обществото!

Споделете:
Теодор Димокенчев
Теодор Димокенчев

Старши мениджър в международна технологична компания. Магистър по "Право" и по "Стопанско управление". Експерт по предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.