За генезиса на „Христовите комунисти“

Съвсем разбираемо е, че индоктринираните в окултни общества и секти имат естествена склонност към ляв фундаментализъм – верските комуни представляват опростен модел на авторитарна държава. И все пак, възможно ли е да си едновременно християнин и комунист? Не, разбира се. Основна задача на марксизма, във всичките му проявления, е да унищожи йерархията на християнски ценности – семейството, църквата, държавата – всичко онова, което крепи „стария свят”, за да го замени с „новия социален идеал”.

Местният филиал на Коминтерна намира един необичаен идеен сьюзник в лицето на друго нелегално движение от началото на миналия век, известно като „Всемирно бяло братство“ – общност, изповядваща синтетична ню ейдж религия, заимстваща от модерната тогава теософска школа и ранно-християнски ереси от семейството на гностицизма. Ето както казва за комунизма основателят и върховен пророк на тази общност, Петър Дънов:

“Ние с комунистите се разбираме. С тях се различаваме само по методите.”

„Като следя комунистите, не ги осъждам, виждам, че те без да се препоръчват за християни, вършат хубави работи, правят големи жертви.”

“Комунизма го считаха грозен, с маска ходеше. Като му даде Господ свобода, махна си маската и видяха, че е хубава мома. “

“Апелирам към всички българи да служат на Отечствения фронт.”

“В новата епоха на Отечествения фронт се изисква една отлична, чиста и светла мисъл, отлично чувство без никакво колебание и една отлична постъпка. “

“Какво представлява болшевизмът. Това е идея, излязла от адептите, които живеят на земята.”

“Някои казват, че Христос нищо не е направил. Че, Неговите идеи са навсякъде днес! И социалисти, и комунисти проповядват Неговите идеи.”

” Христос е, който действа в Русия, а не някакъв Сатана… И българите трябва да благодарят на болшевиките.”

“В Русия сега Господ говори. Болшевиките – това са Божественият глас.”

“Казвате, че болшевизмът е лошо нещо. Не е така. Болшевиците ще направят корекция в живота на богатите хора. Бог ги изпраща като бирници да вземат от богатите това, за което от две хиляди години нищо не са плащали. Богатите хора не изпълниха своите задължения към Бога. Какво представляват болшевиките? Те са бирници на Бога. “

“Питам: ако дойде една философска система и изисква да се вземат парите на богатите, да се отнемат правата на владиците, има ли нещо лошо в това?”

“..всичките леви течения и в обществения, и в политическия, и в културния, и в духовния живот работят в съгласие с Божествения план. Всички сегашни леви течения работят в съгласие с този план, а десните – против него.”

“Частната собственост е велико зло.” 

“Нямате право да имате частна собственост.”

През 20-те години на миналия век Братството вече сериозно притеснява властите с нарастващото влияние – по данни на полицията, последователите му наброяват десетки хиляди, сред които има учители, свещеници и политици, включително хора от близкото обкръжение на Царя. При това не става дума за кръжок по песни, танци и литературно четене, а за окултна секта, свързана с определени практики, включително спиритизъм и гадателство, има регистрирани случаи на убийства и самоубийства от фанатизъм. Царят обявява движението за нелегално, а когато трябвало да се освободи от някой свой министър, пускал слух, че е дъновист. При това обаче, продължава да поддържа контакти с хора от общността. 

По-късно “братството” ще се представи пред новата власт за репресирано от царския режим, както след 1989 г. се обяви за репресирано от комунистите. То обаче работи с тях много преди преврата през 44-та, за общите „прогресивни идеи“ (както те ги наричат) и срещу общия враг: православната църква, “фашисткия режим” на Царя и християнското семейство.

Укрива бъдещи висши функционери на БКП като Тодор Живков, Цола Драгойчева и много други, а Георги Димитров се приютява лично в къщата на Дънов. Сектата създава свой партиен клуб в кв. “Изгрев”, откъдето е издигнат бъдещият диктатор Червенков. След 9-ти септември „Народният съд“, за който Дънов възкликва “Радвам се, че в България е дошла правдата“, екзекутира десетки православни свещеници, но в Братството нямат такива проблеми – те дават една жертва от най-близкия кръг на Царя, въпреки че Политбюро настоява да не бъде съден.

Дънов е погребан в кв. “Изток” с разрешение на Георги Димитров от Москва. Завещава на Братството пари в брой и имоти за стойност стотици милиони, по днешни оценки – до този момент последователите му плащат десятък и правят дарения, а много от тях са заможни хора.

След установяване на „народната власт“ се регистрират като религиозна общност, като в управата разбира се е поставен доверен на партията човек, а държавата помага с издателската дейност, и макар че конфискува част от имотите, симбиозата е повече от успешна: дъновистите постепенно налагат своя прочит на християнството, превръщайки го в окултна каша от източен мистицизъм, теософски бълнувания за Шестата раса, която щяла да се зароди от славянството, и по-конкретно Русия, и опустошителен гностицизъм. За болшевиките това е ефикасно оръжие за разграждането на „стария свят” и неговите ценности, което те използват и до днес.

Трябва обаче да имаме предвид, че това приятелство между „Христовите комунисти“ (както белите братя по-късно ще се нарекат) и „войнстващите безбожници“ (както болшевиките наричат себе си) започва много преди установяването на тоталитарния режим, така че можем да вярваме в неговата искреност. Докато едните говорят за Божията любов, другите взривяват църкви и екзекутират публично враговете си, а вместо „целта оправдава средствата“, Дънов казва:

„Ако ме питате защо умират хората, ще ви отговоря: хората умират от своите стари идеи.”

В крайна сметка обаче, след смъртта на приятеля му Георги Димитров, а по-късно и на неговия покровител Йосиф Сталин, отношението на тоталитарната държава към анархистично настроената религиозна общност се изостря – голяма част от беседите, издавани в края на 40-те с благословията на партийните вождове, влиза в забранителния списък през 50-те, а печатницата в „Изток“, където някогашните коминтерновски шумкари са размножавали нелегалните си манифести, е национализирана. Това не значи, че братството се е опълчило на народната власт, просто старите приятелства се разчистват при смяна на караула в Кремъл – по протокол.

Танцуващите пацифисти вече са изиграли ролята на “полезни идиоти”, но за разлика от земеделци, социал-демократи и анархисти, съдбата им не е в масови гробове и концлагери – просто минават в нелегалност за известно време докато Людмила Живкова не ги преоткрива като част от съвременния окултизъм, по който тя живо се увлича. После обаче и тя умира, но след Перестройката движението отново е легализирано и Дънов посмъртно продължава да служи, заедно с Ванга и изопачените възрожденци, на великоруската пропаганда у нас. Неговият окултен расизъм, наред с панславизма и сакрализирането на Русия са основните съставки в отровата за умовете на българите, в която намират място мистични пророчества, внушения за тайно знание, морфични резонанси и космически генетичен код, чиито най-ярки изразители все се оказват хора на КГБ/ДС.

Интересен нюанс е расистката теория, застъпена в беседите на Дънов. Нея той заимства (вероятно по време на следването си в Харвард) от същото място, където я откриват и приятелите на Хитлер – от руската вещица Елена Блаватска. изключително популярна в прогресивните среди по онова време. В синтетичната си квази-религия, тя съчетава елементи от различни учения, но теорията за превъзходството на бялата раса адаптира от индийската система „Варна“ (как бившият град „Сталин“ в България се е сдобил с това име, можем само да гадаем). Днес е прието това да се нарича „езотеричен расизъм“, за да не бъде свързван с Ку-клукс-клан и  национал-социализма, но тези прогресивни общности прегръщат тъкмо езотеричния расизъм, само той има  силата да „оправдае“ публичните линчове и газовите камери. Ето какво има да каже Дънов по тези въпроси:

“Бялата раса се отличава с едно самосъзнание, че седи по-горе от другите раси, които са я предшествали: жълтата раса, черната раса и червената раса. И действително тя седи по-горе от тях, има известни признаци. Устройството на тялото, устройството на черепа у бялата раса е другояче построен. Тъй нареченият Камперов ъгъл у бялата раса е по-голям. Черепът в бялата раса е другояче построен. После моралните чувства са по-силно развити в съзнанието.”

“Семитите какво създадоха в света? А китайците пишат отгоре надолу. Семитите отдясно наляво. Бялата раса пише отляво надясно. Значи, сегашната култура се дължи на бялата раса. Бялата раса има по-голяма разумност, по-големи разбирания.”

“Христос е Учител на бялата раса, за да се развие в нея свръхсъзнанието.”

“Един китаец, каквото и да прави той, у него няма тия заложби, които има един от бялата раса, от арийската раса.”

“В децата на бялата раса, макар и да стоят по-високо от културата на китайците и черните, има още много неустановени идеи”

„ Аз взимам думата “циганин” като прозвище на пропаднал, на ленив, на лъжлив човек.“

„ Хората с дебели устни са малко мързеливи. Такива са и негрите.“

„Миришат негрите. Мъчно се живее при един негър. От него излиза нещо, мирише. Американците не могат да ги търпят.“

“Хитлер върви по пътя, по който Мойсей е вървял.”

“Ти казваш: „Хитлер колко лош човек е!“ Не, ти не разбираш Хитлер. Поучавай се от Хитлер. “

“Хитлер отива да освободи брата си, толкоз години не го е виждал, освобождава го.”

Правим уточнението, че думите са извадени от контекст и цитатите са по записки на слушатели. С развоя на събитията по Източния фронт, беседите включват все по-малко ласкави изказвания за Хитлер и расистката доктрина, и все по-ласкави за комунизма и болшевиките. Възможно е това да се прави с ясното съзнание, че и в единия, и в другия случай, на беседите присъстват доносници. Дъновистите обаче приемат своя пророк за подобрена версия на Христос – такива заблуждаващи изказвания биха изкривили непоправимо цялото му учение. Какво ли щеше да е християнството днес ако Исус беше спукал главата на Мария Магдалена с камък, съзнавайки, че фарисеите дебнат на всяка крачка? Според китайския превод на Библията, така се е случило.

В началото на 20-ти век както окултизмът, така и евгениката са на мода, а расистките теории звучат „научно“. За широката все още популярност на дъновизма обаче играят роли други фактори, свързани не толкова със съдържанието (макар че расизмът сигурно допринася значително). Такъв е например декларираната връзка с богомилството, която внушава някакво усещане за “родовата памет”, особено при драматичната история с гоненията: богомилството е най-жестоко преследваната секта в Европа (но не и по нашите земи), известна още като “българската ерес”.

Спорен въпрос е дали то донася полза или вреда на цивилизацията, но някак се е наложил общоприетият наратив, че богомилите са светци, преследвани от „лошата църква“, а не опасни еретици, развращаващи умовете на хората, и Дънов има основна заслуга за приемането на това схващане – дори често ни се натяква, че България изплащала някакъв кармичен дълг заради прокуждането им.

Друга технология за завладяване на умовете са внушенията за специална мисия на страната ни и на „славянството“ за съдбата на човечеството – същата, с която диктатори като Хитлер и Путин ползват децата за пушечно месо във войните си за ресурси. Вероятно не по-малка заслуга има и безспорният факт, че учението е проникнало в мистичните школи по цял свят – от Далечния Изток до Америка. Това ни дарява онази искра на национална гордост, която усещаме щом видим „наше момче“ да драска с ключове Колизеума и ни кара да вярваме, че Джон Атанасов е измислил компютъра.

Според допитване на БНТ през 2006-2007 г., Петър Дънов е на второ място след Левски в класацията на 100-те „велики българи“. За сравнение, нашите сънародници подреждат Ванга на 13-то (между Тодор Живков и Христо Стоичков), Азис на 21-во, точно след Иван Рилски, а Раковски – едва на 34-то, доста по-назад от Волен Сидеров и Слави Трифонов. Оставяме настрана, че Климент Охридски дори не влиза в „топ 50“ и повече хора са предпочели Ахмед Доган пред Борис III. В друго проучване, този път от 2019-та, 45% от запитаните смятат, че по времето на Т. Живков българите са живеели по-добре, докато наполовина по-малко са на обратното мнение. Същевременно, страната ни е най-атеистичната в региона, а едва 39% от хората, които се самоопределят като „православни християни“, вярват в съществуването на Бог.


ЛИТЕРАТУРА:

1. Живко Лефтеров, “Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство (1944-1953 г.)”, НБУ https://ebox.nbu.bg/hist12/ne3/3%20J.%20L.%20BKP%20i%20BB%201944-1953.pdf

2. Учителя Беинса Дуно – Петър Дънов (съборни беседи) https://beinsa.bg/index.php

3. Петър Марчев “ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ, или Безплатният PR на една секта” https://liternet.bg/publish13/p_marchev/velikite.htm

4. Класация „Великите българи“ на БНТ https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8

5. Александър Андреев „Съсипаха я тая държава. И доматите съсипаха“, DW https://www.dw.com/bg/%D1%81%D1%8A%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0/a-51237461

6. 39% of Orthodox Christians in Bulgaria Believe in God” Survey https://bnr.bg/en/post/101110648/39-of-orthodox-christians-in-bulgaria-believe-in-god-survey

7. Тежка носталгия по соца тегне над българите https://news.bg/society/tezhka-nostalgiya-po-sotsa-tegne-nad-balgarite.html

Споделете:
Данаил Брезов
Данаил Брезов

Данаил Брезов е бакалавър по физика и доктор по математика - към момента доцент в УАСГ. Други упражнявани професии: музика, журналистика и разработка на софтуер. Проявява силен интерес към икономиката и историята на XX век. Безпартиен, но с десни убеждения - почитател на фактите и здравия разум