Защо студентските клубове имат място в университетския живот?