Знаем си номерата

Аз не бих влизал в спор за очевидни неща – като например за ползата от чуждоезиковото обучение и за свободата да се изучава всеки език – бил той майчин или чужд. Бих искал само да напомня контекста, в който идва това изказване на посланик Улусой.

От две десетилетия (може би повече), ДПС оказва натиск за приемане на закон, който да направи изучаването на майчин език – различен от българския – задължително, а не на свободно избираем принцип, както е сега. Поредица от благовидни аргументи придружават тази претенция, но останалите партии в парламента не са съгласни да подкрепят искането поради една основна причина. ДПС е не просто партия, а етнокорпоративна пирамида, която контролира изцяло стопанския, политическия и общностния живот на българските турци и мюсюлмани. Ако изучаването на майчин език стане задължително, чрез своя авторитарен контрол върху общностите ДПС ще разполага освен всичко друго и с пряка възможност да определя кой е турчин и кой – не.

Да не забравяме, че за официална Анкара всеки мюсюлманин на Балканите е турчин – може би с изключение на албанците. Това е механизмът, чрез който потурчването на българските помаци и на големи групи роми – мюсюлмани може да бъде успешно приключено. Затова българската държава настоява изучаването на майчин език да бъде свободно избираемо, за да съответства на свободата на самоопределение на българските граждани, независимо от вероизповеданието и произхода им. Този модел на свободен избор на чуждоезиково обучение е либерален, доколкото се основава върху свободата на родителите и самите ученици да изберат според интересите си варианти на чуждоезиково обучение.

Разбира се, подобен либерален режим на чуждоезиково обучение не удовлетворява представителите на официална Анкара у нас, както и определени турски националистически среди на собствено българска почва. Поредният предлог е също благовиден – да се говори езикът на инвеститора, в случая турски и да се разширяват турските инвестиции. Можем да се поинтересуваме – в предприятията, изградени с немски инвестиции немски език ли се говори? В американските ТЕЦ-ове “Марица-Изток” английският език ли е официален език на професионално общуване? А иначе – посланик Улусой не е казал нещо обидно. Подхвърлил е една идея, опакована като полуприкрито искане. Ако мине – мине. Ще се направят следващите стъпки. Пак така – усул, усул. Знаем си номерата, не се познаваме от вчера.

Между другото – аз също препоръчвам изучаването на турски език на всички българи, които имат интерес към южната ни съседка, както в сферата на бизнеса, така и в сферата на културата. Интересен език е и е врата към една култура, която хем ни е позната, хем изненадва с множество нови и неочаквани открития.

Споделете:
Огнян Минчев
Огнян Минчев

Огнян Димитров Минчев е български политолог, доктор на социологическите науки.