21 май: правителството на Иван Костов

На 21 май 1997 г. в длъжност встъпва второто правителство на ОДС, известно като правителството на Иван Костов. Той е първият министър-председател след 1989 г, който остава на поста за пълен четиригодишен мандат.

След катастрофалното управление на Българската социалистическа партия, страната е изправена пред колапс. Правителството на Жан Виденов се опитва да въведе отново практики от плановата икономика. Месечната ифлация достига трицифрени стойности, средната заплата и пенсия се равняват на 12 и 6 долара, бушува огромна корупция и организирана престъпност.

Месец след встъпването в длъжност, кабинетът на Костов въвежда валутен борд, който стабилизира националната валута и банковата система, а инфлацията е овладяна. Като основна цел е поставена бързата и безвъзвратна приватизация на държавните предприятия, която протича с променлив успех, поради ширещата се корупция в държавния апарат. Много предприятия от т.нар. „Виденов списък за ликвидация и изолация“, сред които БГА “Балкан”, Кремиковци АД и Видахим, са продадени за 1 лев, поради огромните задължения натрупани през годините.

Във външнополитически план, правителството на Иван Костов задава твърд курс към сближаване с Европейския съюз и НАТО. Предприемат се стъпки за модернизиране на армията, а ключово значение изиграва конфликтът в Югославия, където България предоставя въздушен коридор на американските военновъздушни сили, за да извършват бомбардировки. Същевременно кабинетът отказва на Русия въздушен коридор, за да дебаркира със свой контингент на летището в Прищина, и не допуска бежанци от конфликта в Косово да получат убежище в България. Тези действия затвърждават доверието на ЕС и НАТО към България.

Уредени са всички задължения на България към бившите социалистически държави. Подписани са голям брой международни спогодби – кредитната агенция „Стандарт енд Пуърс“ повишава рейтинга на България до Б+ с положителни перспективи. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа преустановява наблюдението си върху България. Българското законодателство се хармонизира с европейското. Сключено е споразумение с Румъния за построяването на втори мост над р. Дунав. Голям успех за правителството е решението България да бъде извадена от негативния визов списък на страните – членки на Европейския съюз.

През декември 1999 г. България получава покана да започне преговори за присъединяване към ЕС, които стартират през февруари 2000 г. Правителството подава молба за членство в НАТО през същата година.

В края на мандата на правителството на Иван Костов, страната е успешно изведена от кризата, външният дълг е значително намален, а хиперинфлацията е спряна. Средните заплата и пенсия нарастват до 125 и 65 долара. България е поела курс към присъединяване към Европейския съюз и НАТО.

Споделете:
Боян Златанов
Боян Златанов

Старши програмист в българска софтуерна компания. Завършил икономическа социология в Университет за национално и световно стопанство.