27 януари: Йордан Венедиков

Офицерът, историк и публицист Йордан Венедиков е роден  на 27 януари  1871 г. в  разложкото село Баня. Неговият дядо Йован получава прякора “Венедиков” или “Венедика” заради търговията си във Венеция. След Освобождението семейството му емигрира от Османска Македония  и се преселва в София.  Там младият Йордан  Венедиков учи в Първа мъжка гимназия.

През лятото на 1889 г. влиза във Военното училище, което завършва след три години.  След това е подпоручик  (лейтенант) в  I конен полк. 

Става член на ВМОК (Върховен македоно-одрински комитет) през 1895. Същата година участва в  така наречената Четническа акция на Върховния комитет. Тази акция представлява навлизане на български четници  в Македония и западните Родопи с цел избухване на въстание на българите в Османската империя. Младият подпоручик Венедиков е зачислен в  Струмишката дружина, чиято цел е да унищожи османското артилерийско поделение в Струмица и да превземе града. 

Четата навлиза в Македония на 18 юни и на 21 юни води сражение при село Карагьозли. При изтеглянето си  на 7 юли,  комитите са обградени при село Габрово, Благоевградско, и  десетки от тях са убити и ранени. Сред убитите е командирът на четниците поручик Васил Мутафов. След  смъртта  му командването е поето от Йордан Венедиков, който след  битки с потерите на османците,връща  четниците в България.  Загубите на Струмишката дружина са тежки- от 160 души, пресекли границата, се завръщат едва 75.

През септември 1902 г., вече с чин капитан, участва в Горноджумайската акция на Върховния македоно-одрински комитет. Скоро след това се записва във Военната академия в Торино, която завършва в 1908 г. След това става адютант в Кавалерийската инспекция и командир на ескадрон в Първи конен полк.  По време на  Балканската война   се сражава в долината на река Арда срещу корпуса на Явер паша и участва в освобождаването на  Димотика, а през Междусъюзническата война   води  боеве със  сърбите край Трън, Клисура, Власина ,Сурдулица и Грамажи.

През 1914 г. е назначен за временен помощник-началник на Военноисторическата комисия в Щаба на армията.

От 1915 г.  до 1917 г. е командир на IV конен полк и воюва срещу сърбите в Сърбия и Македония и в Добруджа и Румъния срещу руснаците и румънците, а в началото на 1917 г. бива назначен за началник-щаб на Четвърта преславска дивизия.  През март същата година  става командир на 1-ва бригада от Беломорската отбрана. На следващата година е офицер за поръчки към щаба на армията. Излиза в запас през 1919 г.

Снимка на млади офицери преди участието им в Четническата акция. Венедиков е първият изправен  отляво.

Освен офицер и революционер, Йордан Венедиков е и военен историк. През 1901 г. издава статия за войните по времето на цар Калоян, а през 1903 г.-  брошура, озаглавена ,,Бележки по военния бит на старите българи“, посветена на  военното дело в периода на Първото българско царство.   През 1910 г. издава труд за Сръбско-българската война.  Освен това Венедиков пише и  за българската армия в Голямата война, за бойния път на Четвърта преславска дивизия, за въстанието в Батак през 1876 г[i]. и за  българските доброволци в Сръбско-турската война от 1876 г. Творчеството му обхваща периода от ранното българско Средновековие до Първата световна война. Част от трудовете му са написани в сътрудничество с  полковник Петър Дървингов.

Исторически труд на Йордан Венедиков за въстанието в Батак

През 1936 г. му е присъдено званието генерал-майор. Умира на 7 ноември 1957 г. на 86 годишна възраст в София.


Материалът подготви Георги Дойчинов, 10 “в” клас, НГДЕК „Свети Константин Кирил Философ“

Източници

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2

Зафиров, Д., Златарева, А., Генерал Йордан Венедиков – избрани произведения, София, 1991, Военно издателство

Венедиков, Й, История на Сръбско-българската война (1885 г.) По най-нови източници и неиздавани документи, София, 1910 г.

Венедиков, Й, Войните за обединението на българите в XII в., София, 1918 г.

Венедиков, Й, Петър Дървингов, Читанка от 1895 г. за възрастни хора, 1899


[i] http://www.strumski.com/books/Istoria_na_Vustanieto_v_Batak.pdf

Споделете:
Консерваторъ
Консерваторъ