28 октомври: Люлебургаско-Бунархисарската операция

Началото на Лозенградската операция

На 28 октомври 1912 г. започва Люлебургаско-Бунархисарската операция. Тя е най-кръвопролитната битка през Балканската война.

Непосредствено след Лозенградската операция, османските сили понасят тежко поражение от българските войски под командването на генерал-лейтенант Радко Димитриев в Източна Тракия. Османците са принудени да отстъпят към Цариград.

Сраженията продължават 5 дни и завоюват важна българска победа. Загубите на империята са около 30 000 убити и ранени, а българските около 5 500 убити и над 14 000 ранени.

Османската защитна линия е изтласкана чак до Чаталджанската позиция – последната преди столицата, като по този начин българите достигат почти до столицата на Османската империя.

След поражението нанесено им от Първа и Трета българска армия, командвани от генерал-лейтенант Васил Кутинчев и генерал-лейтенант Радко Димитриев, османските сили от Първи, Втори, Трети и Четвърти корпус отстъпват на югоизток. Прегрупират се заедно с Седемнадесети и Осемнадесети корпус край Сарай, като се разполагат на 30 километров фронт по линията Люлебургас-Бунархисар.

На 28 октомври отбранителната линия е достигната от Трета българска армия. До вечерта на същият ден Шеста дивизия успява да превземе град Люлебургас.

На 29 октомври настъплението на българите е подновено, но среща ожесточена съпротива.

На 30 и 31 октомври след значителни загуби Четвърта и Пета дивизия напредват в своя участък от фронта. Следобед на втория ден османците започват да отстъпват, а на 1 ноември настъпление започва и Първеа армия по десния фланг.

На 2 ноември, незабелязано от българското командване, остава общото отстъпление на османските войски, които отстъпват към укрепените позиции при Чаталджа.

Ранен турски офицер, напуска бойното поле по време на битката за Люлебургас, 30 октомври 1912г. От другата страна на реката, турската пехота отговаря на огъня на българите на заден план.
Споделете:
Боян Златанов
Боян Златанов

Старши програмист в българска софтуерна компания. Завършил икономическа социология в Университет за национално и световно стопанство.