3 септември: професор Александър Бурмов

Проф. Александър Бурмов (1911-1965) e професор по българска история в Софийския университет и член-кореспондент на БАН. Автор на множество статии, книги и исторически трудове. Проф.Бурмов е първият ректор на Великотърновския университет.

Роден e на 02.02.1911г. в село Бяла черква. Завършва основно образование и непълна смесена гимназия в родното си село. През 1932 г. започва следването си в Софийски университет, където завършва две специалности през 1939 г.- славянска филология и история.

През 1941 -1942 г. специализира във Виена източноевропейска история. Първият му научен труд е “Народни умотворения от село Бяла черква, Търновско”, издаден през 1930 г. През 1937 г. заедно със Ст. Стойков написват и издават сборника “Бачо Киро. Материали и документи”, който е ценен източник за историята на Бяла черква и дейността на Бачо Киро. След завръщането си от Виена работи като асистент в БАН от 1942г. и като доцент в Скопския университет 1943 -1944г.

През 1945г. е избран за хоноруван доцент в Софийския университет. От януари 1946г. става редовен доцент и ръководител на Катедрата по история на България. В периода 1947 – 1965г. е професор и ръководител на катедрата по българска история и история на Византия в Историко- филологическия факултет на СУ. По същото време оглавява и секцията по средновековна българска история в Института по история към БАН и отговаря за издаването на чуждите извори за българската история. От 1958г. е член- кореспондент на БАН.

Научните му интереси са насочени главно към средновековна българска история и история на българското Възраждане. Един от най- добрите изследователи на дейността на БРЦК и на личностите, свързани с националноосвободителните борби- Левски, Раковски, Ботев, Каравелов, Бачо Киро, Матей Преображенски и др. Негови съчинения са: “Български революционен централен комитет. 1868 -1877”, “Христо Ботев през погледа на съвременниците си”, “Христо Ботев и неговата чета”, “Избрани произведения” в 3 тома и др.

Последните години от живота си (1962 -1965 ) той посвещава на укрепването на новосъздадения Висш педагогически институт във Велико Търново (днес ВТУ “СВ.СВ.Кирил и Методий”). Умира на 3 септември 1965г. в София.

Споделете:
Боян Златанов
Боян Златанов

Старши програмист в българска софтуерна компания. Завършил икономическа социология в Университет за национално и световно стопанство.