На 6 август 1836г. в с. Герман е роден заможният българин и съратник на Левски – Хаджи Боне Петров.

Израснал в бедно семейство, надарен с будно съзнание и способности, самоук, любознателен.На младини той е бил килиен даскал, по-късно изучил няколко занаята и търгувал със земи и храни. Притежавал кръчма в София и два чифлика : единият около 800 декара в землището на родното си село – Герман, а другият – чифликът „Чардаклия“, в землището на село Горубляне над 2000 декара – сегашният парк „Врана“.

Бил е собственик на Германския хан на Цариградско шосе, срещу главният вход на дворецът Врана. Там често е отсядал Васил Левски и се е срещал с местните селяни. Кръчмата е била място за срещи на комитите.

Заедно с Михаил К. Буботинов организират в пълна тайна от османците 800 подписи за декларация-протест срещу наложената конституция от Мидхад паша.ела срещу Фердинанд, но без успех.

По време на руско-турската война през 1877 г. се криел в чифлика си в село Герман, но след обесването на Левски е арестуван от османлиите, разпитван няколко пъти, осъден и заточен в Диарбекир.

След освобождението купува чифликът „Чаркадлия“ от наследниците на Осман паша за 500 златни лири, който впоследствие превръща от пустеещи земи в богат и красив имот. Славата на възродения и богат чифлик се разнася надалеч и той започва да буди любопитството и интерес.

Имотът бива продаден на публичен търг на 18.11.1898г. В търга участват Народната банка, богатите софийски банкери Ешкенази, Леви и придворният аптекар Странски. Последният печели търга, а седмица по-късно препродава имота на цар Фердинанд, който по това време изкупува околните земи постепенно създавайки парка „Врана“.   Хаджи Боне умира три години преди това, а наследниците му водят множество дела срещу Фердинанд, но без успех.

 

Старши програмист във водеща българска софтуерна компания, завършил икономическа социология в Университет за национално и световно стопанство.

Share This