fbpx
„Постои ли македонски jазик?“

„Постои ли македонски jазик?“

Време за четене: 10 мин. Доц. д-р Ана Кочева е езиковед в Секцията за българска диалектология и лингвистична география в Института за български език при БАН. Автор е на редица монографии, студии, стотици статии, свързани с диалектите и историята на българския език. Тя...