Ана Кочева

Ана Кочева

Доц. д-р Ана Кочева е езиковед в Секцията за българска диалектология и лингвистична география в Института за български език при БАН. Автор е на редица монографии, студии, стотици статии, свързани с диалектите и историята на българския език. Тя е създател на Картата на българския език на ново място по света, а в последно време и на книгата "Смесеният език на виенските българи", в която за първи път се прави описание на езика на цяла мигрантска общност. Ръководител е на проектите Български диалектен речник и Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия в Института за български език.

„Постои ли македонски jазик?“

Доц. д-р Ана Кочева е езиковед в Секцията за българска диалектология и лингвистична география в Института за български език при БАН. Автор е на редица монографии, студии, стотици статии, свързани с диалектите и историята на българския език. Тя е създател…

Прочети„Постои ли македонски jазик?“