fbpx
Христо Ботев

Христо Ботев

Български национален герой, революционер, поет и публицист.

Длъжностите на писателите и журналистите

Послушайте, мои мили гълъбчета, моите старешки съвети и възползувайте се от обстоятелствата. Който от вас остане без работа и няма с какво да живее, който от вас изпадне и не може да прехрани жената си и децата си и който…

ПрочетиДлъжностите на писателите и журналистите