Нада Нешева

Нада Нешева

Нада Нешева е работила повече от 10 години като културен журналист. След това е завършила история и теория на изкуството във Великобритания. където в момента прави докторската си дисертация на тема "Изкуството като съпротива".

Къде си, вярна ти любов народна?

Пожарът на Парижката Света Богородица съживи една потънала във времето история, а именно как през ХIХ век катедралата е трябвало да бъде съборена според плановете на града. Романът на Виктор Юго “Клетниците” обаче променя това решение. Живописните описания, историите в…

ПрочетиКъде си, вярна ти любов народна?