Таня Скринска

Таня Скринска

Таня Скринска е предприемач. Завършила е История, Администрация и управление, Регионално развитие и политика и Управление на човешките ресурси. Участва в множество конференции и кръгли маси, свързани с транспорт, здравеопазване и образование. Част е от Изпълнителния съвет на „Дамска бизнес общност“ и е един от лекторите в националната менторска програма на „Съвета по предприемачество и стартъп“ към Българската търговско-промишлена палата.