Бюджет 2020: Първи впечатления

Министерски съвет одобри държавния бюджет за 2020 г. Малко първи впечатления:

За моя изненада, Бюджет 2020 е подобрение спрямо Бюджет 2019, който беше позициониран силно в ляво. Та този път, освен негативните, ще изброя и някои позитивни страни на бюджета:

👍 Позитивно: Няма увеличение на данъчната тежест. Нещо, което се случваше всички предишни години, чрез вдигане на осигуровки или максималния осигурителен доход.

⛔️ Негативно: Няма намаление на данъчната тежест. За последното десетилетие няма нито един намален данък, за сметка на много повишени такива. По-голямата събираемост и растежът на бюджета са добра предпоставка за намаление на данъците.

👍 Позитивно: Бюджетът тази година е по-малък процент от БВП спрямо миналата година. 36.9% спрямо 38.2%

⛔️ Негативно: Бюджетът тази година е най-големият досега – над 46 млрд лева. Това е повишение с над 3 млрд лева (миналата година повишението беше с около 6 млрд лева), но то не отговаря на средата. Бюджетът расте със 7.5%, при около 3% ръст на икономиката.

👍 Позитивно: Бюджет 2020 е балансиран. Спира се порочната практика от последните години да се предвижда дефицит, въпреки че реално бюджетът излиза на плюс, а излишъкът да се харчи без одобрение от парламента.

⛔️ Негативно: Бюджет 2020 за пореден път не предвижда излишък, който да се запази като буфер в случай на (все по-очаквана) икономическа криза.

👍 Позитивно: Увеличават се заплатите на учителите. За добро образование, престиж на професията и борба с недостига на кадри в сферата, това увеличение е необходимо.

⛔️ Негативно: Увеличават се всички заплати в бюджетна сфера с 10% (както и миналата година) без да се помисли за ефективността и намаляване на бройката държавни служители. Към момента те са над половин милион човека. Такова увеличаване на текущи разходи може да е крайно неблагоприятно при идването на криза, защото те не могат лесно да се намалят в следващи бюджети, в които приходите биха били по-ниски.

👍 Позитивно: Продължава да се намалява държавния дълг спрямо БВП и се прогнозира продължаване на тази тенденция. По този показател сме сред водещите в Европа страни.

⛔️ Негативно: Увеличава се финансирането на сферите образование, здравеопазване, отбрана и пенсионна система, без да са предвидени сериозни реформи в тези видимо проблемни сектори. През последното десетилетие парите в тези сфери са се увеличили с пъти, но по международни проучвания значително подобрение в качеството няма. Няма и предвидени реформи в държавните компании като БДЖ и Железопътна инфраструктура, които са сериозно перо от бюджета.

Липсва механизъм за отчитане на ефективността на финансирането – какво подобрение е постигнато срещу всеки даден лев.

👍 Позитивно: За разлика от миналата година, синдикатите не са доволни от Бюджет 2020. Винаги добър знак!

⛔️ Негативно: Увеличава се минималната работна заплата. Много е изписано защо това е нещо лошо. Макар и негативните ефекти да не се усещат осезаемо сега, когато имаме икономически растеж, при евентуално влошаване на икономическата ситуация, може да се стигне до повишаване на безработицата, особено в райони с ниска средна заплата.

⛔️ Негативно: Прогнозата за ръст на икономиката е твърде позитивна – 3.3%. Европейската икономика отчита забавяне, чака се наближаващата криза и прогнозата за растеж би следвало да бъде по-консервативна.

В обобщение: При съставянето на Бюджет 2020 няма съществена разлика в приходната и разходната политика спрямо миналите бюджети. Макар да има известно подобрение, се следват същите закономерности, както и последните години. Бюджетът не прави много за подобряване на икономическата среда в България, но не я и разваля. Голям минус е, че не се взима предвид очакваната идваща криза и не се вземат мерки за подготовка за посрещането ѝ.

Споделете:
Стефан Стоянов
Стефан Стоянов

Стефан Стоянов е завършил бакалавър на УНСС и магистратура в ВУЗФ с редица допълнителни специализации. Сертифициран Независим оценител на търговски предприятия и вземания към КНОБ. Работил като финансов анализатор във водещи компании като Telenor, Walltopia и DXC