Калин Костов: Няма власт, която да не се страхува от студентска опозиция

– Миналата година Националното представителство на Студентските съвети, което претендира да бъде единственият легитимен представител на българските студенти се опита да създаде студентско политическо движение “Орлов мост” и покани Христо Стоичков за лидер на студентите. Как се стигна до тази срамна за студентите ситуация?

 Създаването на т.нар. “Движение Орлов мост” си бе чист опит за манипулиране на обществното мнение в напрегнат политически момент. По правило, когато политиците на статуквото се почувстват застрашени от автентичен обществен натиск, използват удобни платени представители – мюрета, които следва да разсеят натрупаното напрежение и да не дадат възможност да се появят истински нови лидери на обществото.

За лице на протестите по изкуствен път бе изстреляно името на Ангел Георгиев – председател на НПСС – организация, обединяваща студентската общност в България. Той се лансира от определени кръгове като автентично, ново политическо лице, а за широката общественост остават неизвестни връзките и зависимостите на това лице. С помощта на медии, политически партии и ПР отдели за автентична монета се пробутва нещо, което в самата си същност е порочно заченато и един платен комсомолски лидер се представя за новия бунтар, който ще поведе масите към промяна. Така действа българската олигархия – тя не допуска в нито един момент възможността да не контролира обществените настроения.

Преглед на биографията на Ангел Георгиев показва обаче кой е той всъщност.

Самата организация НПСС, която той представлява е създадена в много деликатен исторически момент – след студентските бунтове през 1997г. Законовият й статут така е заложен, че тя се явява изкуствено наложен похлупак върху естествената студентска активност – съгласно закона членството в нея не е доброволно, а задължително; няма никакъв законово регламентиран контрол за законосъобразността на актовете на органите ѝ. Тя по силата на самия закон представлява студентите в отношенията и с държавата.

Създадена е в Свищов, а за нейн баща се сочи сегашният проф. Андрей Захариев – по това време лидер на управляващото мнозинство на СДС и ключова фигура в структурата на управлението на парите на братя Маргини. Целта на НПСС е да бъде своеобразна “шапка” на студентското движение и да е политически инструмент ръководен от държавата, който да филтрира студентските настроения и когато е нужно да дава удобни за властта становища. Неслучайно лидерите на НПСС се одобряват от Министъра и са много добре платени – участват в бордове на държавни дружества, а бюджета на НПСС, който се формира от вноски на университетите на практика не е одитиран от Сметната палата вече 14 години, въпреки че по закон подлежи на такава проверка.

– Вие сте преподавал на Ангел Георгиев и много добре го познавахте. Споменахте, че при преглед на биографията му ще излязат интересни неща:

– Самият Ангел Георгиев е човек с много ясно минало на зависимости. Баща му е прокурист в дружеството “КА – Груп” – Плевен, в което основен съдружник е сегащният депутат от БСП Васил Антонов – дясна ръка на Румен Петков. Много е близък с друго протеже на Румен Петков – Красимир Васков Георгиев – Красьо Черния и неслучайно в Свищовската академия, където учат и записват едновременнно доктурантури, при това на практика работите им са с еднакви заглавия.

Дружеството “КА – Груп” печели обществени поръчки за доставки на гориво без да е проведена открита процедура за милиони левове в Свищовската академия и Община Свищов, което обстоятелство е удостоверено с доклади на АДФИ.

На практика Ангел Георгиев като тогавашен председател на Студентския съвет на Стопанската академия със своя глас направи ректор скандалния Величко Адамов през 2007г. Тогава той спечели с 58 на 57 гласа поста. Другият помогнал за този успех е приятелят му Красьо, като в последствие и двамата стават докторанти под прякото научно ръководство на Адамов. Както се казва – пито – платено.

– Сред студентите се носят интересни слухове за продължителното обучение на Ангел Георгиев:

– Студентският статус на Ангел е много любопитна картинка. Той е студент вече 12-та година. От 2002 г. насам той е завършил в Свищов бакалавърска степен и три магистратури по икономика. Последната след като преди това е защитил докторската си степен – уникален случай в образователната история. Любопитната подробност е, че третата магистратура е записана броени дни преди да бъде проведен изборът за председател на НПСС през 2011г. За да е комедията пълна се оказва, че броени дни преди да бъде проведен новия избор за председател на НПСС през 2014 година, Ангел Георгиев записва нова магистратура – този път в Шуменския университет. Това си е пълен професионализъм в студентството – този човек е професионален студент.

Движението “Орлов мост” има също пряка връзка със свищовския ректор. Едно от лицата, които изплуваха в него е това на етрополския бивш депутат Емил Димитров (Емо Фаса), който е близък приятел на Адамов и също възпитаник на Академията. Въпреки забраната в ЗВО действащи депутати да са членове на настоятелства на университети, той е настоятел в настоятелството на Стопанската академия. Като депутат по негово предложение между първо и второ четене на бюджета за 2013 г. бе вкарана точка, с която бюджетната субсидия на всички университети бе увеличена със 600 000 лева. 500 000 лева от тях отидоха за Стопанската академия в Свищов. Като се казва – изключително справедливо решение!

В същия ден, когато се гласува това решение, НПСС и Ангел Георгиев излязоха с една странна декларация в подкрепа на тогавашния ресорен министър Игнатов, прикриваща злоупотребите във Фонд “Научни изследвания”, срещу който скочи цялата научна общност и дори престижни международни списания възмутено коментираха събитията. Тази декларация на практика бе единствената в подкрепа на събитията във фонда и бе изчетена от Министъра от парламентарната трибуна. Какво се получава – платена подкрепа срещу опозицията срещу 500 000 лева субсидия.

Допълнително сбирките на движение “Орлов мост“ се провеждаха в хотела на Емил Димитров в Етрополе – именно там медиите изловиха младите “студенти” да се обучават в изборни манипулации.

В изборите движение “Орлов мост“ участва чрез листите на партия “Средна европейска класа”, която включваше почти цялото ръководство на НПСС – недопустимо политизиране на органа на студентското представителство.

– Какви бяха последствията от активната ви позиция срещу злоупотребите на Ангел Георгиев и ръководството на Свищовската академия?

– В личен план ще кандидатствам за книгата на Рекордите на Гинес – досега съм уволняван като преподавател 4 пъти! Всеки път съдът обявява уволненията за незаконни, връщам се на работа, само за да бъда уволнен отново. Това е битка с истинска мафия, през Свищовската академия се перат парите на организираната престъпност в България и това става пределно ясно като се видят обвързаностите на Адамов. Това няма как да се случи без политическа протекция и Ангел Георгиев е просто един от инструментите за нейното осигуряване.

По-важен е въпросът, че студентите в България са лишени от автентично представителство и техните тези удобно за властимащите, които и да са те, се подменят от такива псевдолидери.

– Ангел Георгиев наскоро беше преизбран като председател на НПСС. По време на събранието възникнаха много спорове относно гласуването, 24 университета, сред които са всички големи в България, заплашиха, че ще напуснат организацията. Доколко изборът на Ангел Георгиев е законен, при положение, че той е в ръководството на организацията от дълги години?

– НПСС е удобна за всяка власт, тя е структурирана и организирана така, че никога да не излиза с опозиционни декларации, а безропотно да следва волята на управляващите. Поради тази причина всеки министър, който следва да контролира законността на изборите за председател на НПСС, мълчи по въпроса, въпреки че е бил сезиран за откровени закононарушения. В т.нар. правилник на НПСС има абсурден текст, който лишава от право на глас студентски съвет, който не е платил членския си внос към организацията. Това противоречи на основни, базови юридически правила. На практика този текст бламира правото на глас и съответно членството в НПСС на всеки, който не си плати. Едновременно с това членството в НПСС въобще не е доброволно. Тоест студентските съвети, които не са съгласни парите им да се харчат непрозрачно и безотчетно и които откажат да ги наливат в тази каца без дъно, се лишават от право да управляват процесите в организацията. Същевременно няма законов механизъм да си създадат нова организация със същата представителна власт като НПСС.

Държавата казва в закона, че всяка друга организация обединяваща студенти и защитаваща подобни каузи следва да се създаде по ЗЮЛНЦ, т.е. по общия ред, но НПСС в отношенията с властта винаги има предимство. В Националния съвет по студентските въпроси, независимо от броя членове, НПСС има 4 делегата, а всички останали студентски организации – общо трима. Допълнително НПСС ползва бюджетно финансиране и ред други привилегии – правилата са така създадени, че да осигурят монопола на НПСС, ерго на неговия председател. Например в закона не е записана мандатност на органите на управление на НПСС, дори самите органи не са регламентирани в текстовете на ЗВО. Може да прозвучи абсурдно, но е единственият законоворегламентиран орган на НПСС е неговият председател, дори Общото събрание не е споменато в закона!

 – Какъв е размерът на членския внос и за какво се използват събраните средства?

– Членският внос е фиксиран в Закона за висшето образование. Дейността му се финансира от отчисления в размер 10 на сто от бюджетите на студентските съвети – чл.73а, ал.3. На практика това са стотици хиляди левове годишно – бюджетни средства, тъй като голямата част от висшите училища в България са държавни.

Допълнително НПСС следва да се одитира от сметната палата – чл.73а, ал.3 от ЗВО. Оказва се обаче, че досега такъв одит за цялата история на НПСС не е правен и няма никаква яснота как се разходват тези средства. Отделно НПСС не пропуска да се похвали, че лесно намира “спонсори” за грандоманските си прояви, на които кани известни бизнесмени и политици – Студент на годината и други мероприятия. Не става ясно обаче кои са тези спонсори и дали срещу спонсорството не е поискана някоя услуга.

– Как е допуснато това от държавните институции, които иначе през последните години упорито и обстойно проверяваха Софийския университет за нарушения, търсейки за какво да се хванат, за да го накарат да мълчи? 

– Отговорът е ясен – държавата неслучайно си затваря очите за случващото се в НПСС. Регламентирането на студентското представителство е изключително важен политически въпрос. Няма власт, която да не се страхува от студентска опозиция. За да не се случи това се създава “дресиран” студентски орган, който се захранва с определено финансиране, лидерите му се подбират внимателно и се осигурява финансово. Държавата срещу лоялността им си затваря очите за нередностите, които се случват там.

– Какво е необходимо за да бъде върната тази организация на студентите и те да имат едно ефективно и честно представителство пред властта, което да защитава техните интереси?

– Въпросът с много сложен и изисква политически решения. Конструкцията на НПСС е такава, че тя е организация създадена отгоре-надолу. Без кардинални законови промени това обстоятелство не може да се промени. Тя има осигурени по закон привилегии, която я прави на практика организация – монополист. Въобще не съм сигурен, че това е правилният модел за регламентиране на студентското представителство в България. НПСС по структура и замисъл прилича твърде много на едновремешното ДКМС. Главният въпрос е дали е нужна подобна обгрижвана от държавата и властта организация – мастодонт или да се върви към либерализиране на режима и даване на автономия на студентите свободно да се организират и да се признаят равни права на всички студентски организации.

Въпрос на политика е, аз съм по-скоро за второто решение. Когато държавата създава изкуствено дадено творение, то не е жизнеспособно за демократичен живот.

От pritesnihse.com

*Калин Костов е дългогодишен преподавател в Свищовската академия и председател на „Сдружение за европейско качество във висшето образование“. 

Споделете:
Консерваторъ
Консерваторъ