Плоският данък и еврозоната

Някои теми можем спокойно да определим като „политически дъвки“ – мине не мине и се завъртaт в общественото пространство. Следват едни и същи кухи фрази, едни и същи нелепи аргументи. Такива теми са и еврозоната и плоският данък.

Наред да изпъкне с банални тези без покритие беше БСП. Новата „визия“ на социалистите за бъдещето на България този път прекрачи начертаната досега мисловна линия и премина далеч извън орбитата на рационалното. Постижението им този път беше, че събраха двете тези заедно и ги поставиха на една плоскост – еднаквата данъчна ставка от 10% за всички трябва да бъде премахната и страната ни не трябва да влиза в еврозоната.

Какво печелим от плоския данък?

1. Единната ставка от 10% води до по-висок разполагаем доход за хората .Това важи за всички, включително получаващите най-ниски заплати. Ако по-заможните са принудени да плащат повече, по-бедните няма да започнат да плащат по-малко.

2. Единната ставка от 10% води до по-високи приходи за бюджета, дори и в годините на кризата след 2009 г. Същевременно данъчно-осигурителната система е много по-опростена и по-ефективна.

3. Единната ставка от 10% води до положение, при което от 2008 г. насам заплатите нарастват с темп, по-висок от номиналния ръст на икономиката.

4. Единната ставка от 10% води до равнопоставеност пред държавата и еднакво третиране на всички данъкоплатци.

5. Единната ставка от 10% води до стимул за изсветляване на доходите.

Какво печелим от бъдещо влизане в еврозоната?

1. Бъдещо влизане в еврозоната ще доведе до изпълнение на нарочния ангажимент, който сме поели с Договора за присъединяване на България към Европейския съюз (ЕС).

2. Бъдещо влизане в еврозоната ще доведе до приближаване на България към пълната интерграция в ЕС.

3. Бъдещо влизане в еврозоната ще доведе до достъп на дълговите пазари до по-евтин заемен ресурс, който може да стимулира икономиката.

4. Бъдещо влизане в еврозоната ще доведе до спестяване на близо 1 млрд. лв на българските фирми по линия на трансакционни разходи.

5. Бъдещо влизане в еврозоната ще доведе до необходимост от реализиране на реформи по пътя към, а и след влизането в европейски валутен съюз.

Това, разбира се, са само част от конкретните ползи. Когато говорим за „визия за България“, редно е да гледаме цялостната картина, а не да се вторачваме в дребнотемията, каквито без съмнение са ежедневните политически боричкания. Защото има граница, отвъд която демагогията престава да бъде само „дъвка“, а започва да работи против нас самите.

Оригинална публикация

Споделете:
Димитър Вучев
Димитър Вучев

Бакалавър по "Политическа икономия" в Университета за национално и световно стопанство и магистър по "Финанси" от Висшето училище по застраховане и финанси. В момента работи по докторска дисертация в сферата на икономическата философия. Има над 10-годишен медиен опит в телевизии, печатни и електронни издания. Автор е на предаването по ТВ Европа Business Daily. Общински съветник в Столична община и председател на Надзорния съвет на Столичния общински гаранционен фонд.