Преговорите за финансите

Какво се предложи и обсъди на коалиционните преговори по най-важната тема – финанси?

Тази събота се проведе среща между потенциалните коалиционни партньори в следващото правителство, които обсъдиха приоритетите в ресор финанси. Бяха предложени няколко добри и повече лоши идеи. Вторите, разбира се, дойдоха от БСП и, за някои не неочаквано, от Асен Василев.

Ето по-важните неща, които бяха подложени на дискусия:

Вдигане на осигурителния праг с поне 450лв

Силно вредна идея, която по същество представлява вдигане на данъците на богатите и преразпределяне към бедните, колкото и да се рекламира като „богатите трябва да имат висока пенсия“. Това беше най-спорната тема на преговорите. Тезата против такова увеличение беше умело защитена от Георги Ганев, но за съжаление натискът от всички останали е да се осъществи. Това означава, че скоро много от високо квалифицираните специалисти у нас ще получават по-ниска заплата, а работодателите им ще имат по-високи разходи. И това по време на криза.

Пълно съгласие за въвеждане на необлагаем минимум.

Това от една страна е добре, защото означава намаление на данъците за всички работещи с 50лв, но от друга предизвиква притеснение, че диференцира ставката на ДОД и може да се окаже първа стъпка в посока премахване на плоския данък (за мен основателно, тъй като БСП се връща на власт).

Бюджетен дефицит от 3% до 5% за следващия бюджет и съгласие, че дефицит трябва да има за години напред.

Това означава ежегодно повишаване на държавния дълг, съответно увеличаване на данъчната тежест в бъдеще.

Сериозен натиск от повечето преговарящи за висок дял на държавните разходи като процент от БВП (до 45%).

Грубо казано, това означава половината от това, което изработим през годината, да се преразпределя от държавата.

Сериозно увеличение на минималната работна заплата.

Много е говорено и писано защо това е лоша мярка, но накратко – нискоквалифицираните работници и тези, тепърва навлизащи на пазара на труда, се лишават от възможности за работа.

Вдигане на прага за задължителна регистрация по ДДС на 100 хил. лв. от 2023г. и на 160 хил. лв. от 2024г.

Безспорно много добра и необходима мярка, даже твърде закъсняла.

Отпадане на данък уикенд и данък върху лихвите по депозитите, както и намаляване на данък наследство.

Още едни много добра идеи, по които, за щастие, има консенсус.

Възможност за приватизация на дялове от държавни компании и листването им на борсата.

Пак добра идея.

Финансова децентрализация – част от ДОД да остава по общините.

Добре е да бъде реализирано.

Диференцирани ставки на ДДС.

По тази тема не се постигна съгласие за сега, но вероятно предстои вбъдеще.

Добра идея дойде от ИТН за освобождаване от корпоративен данък при реинвестиране в производствени активи.

Това е мека версия на предложението за 0% ставка на цялата реинвестирана печалба. За съжаление, тя не срещна сериозна подкрепа.

Много силни заявки дойдоха от преговарящите за контрол върху разходите, ограничаване на излишните харчове, оптимизиране на администрацията, дигитализация и сериозни санкции. Това звучи добре, но по-скоро пожелателно на този етап.

Като цяло, въпреки няколкото добри идеи, посоката е по-скоро негативна – по-голямо преразпределяне на средства от държавата, бюджетни дефицити, повече данъци за хората с високи доходи. Това са типично леви мерки, което не е изненада, предвид профила на част от преговарящите.

Сега всички ще чакаме да разберем какво от това ще бъде заложено в Бюджет 2022 и в последствие, изпълнено.

Споделете:
Стефан Стоянов
Стефан Стоянов

Стефан Стоянов е завършил бакалавър на УНСС и магистратура в ВУЗФ с редица допълнителни специализации. Сертифициран Независим оценител на търговски предприятия и вземания към КНОБ. Работил като финансов анализатор във водещи компании като Telenor, Walltopia и DXC