fbpx

Етикет европредседателство

ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО.БГ

Първото българско председателство на Съвета на ЕС отмина. Протоколните похвали за него – също. Време е да го осмислим като събитие в новата ни история, каквото то безспорно е. Разнообразният характер на ползите и поуките от този 6-месечен период заслужава…

ПрочетиЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО.БГ