Александър Ганчев

Александър Ганчев

Александър Ганчев e преподавател в катедра „Финанси и кредит“ в СА „Д. А. Ценов“. Доктор по икономика от 2009 година с дисертация в областта на анализа и моделирането на доходността на дълговите инструменти. От 2012 година е доцент. Чест гост в телевизионни предавания по теми, свързани с икономиката, финансите, банковото дело и проблемите на висшето образование.

Добивната промишленост – икономическият отрасъл, който трябва да насърчаваме

Когато става въпрос за българската икономика, често добивната промишленост остава в сянката на икономически сектори като енергетика, строителство, финанси, информационни технологии и транспорт. За нея се говори рядко, а тя основно се представя в негативна светлина като индустрия, която замърсява…

ПрочетиДобивната промишленост – икономическият отрасъл, който трябва да насърчаваме