Даниел Ангелов

Даниел Ангелов

Има бакалавърска степен по „Финанси“. В момента работи за международна аутсорсинг компания в София. Интересите му са насочени в областта на икономиката, финансите, здравето, спорта и храненето.

Социализмът не работи – кратка икономическа история на Венецуела

Венецуела според официални данни от 2014 г. е държавата с най-големи запаси на петрол. Икономиката й е съставена предимно от тежка промишленост като производство на стомана, алуминий и цимент, като освен тях страната е производител на автомобили. Откритието на петролни…

ПрочетиСоциализмът не работи – кратка икономическа история на Венецуела