Георги Гуцев

Георги Гуцев

Има бакалавърска степен по Китаистика от СУ, както и семестриално завършена магистратура по Английска филология, пак от СУ. Работи като преводач на свободна практика и хоноруван преподавател, както и в частния сектор. Интересите му са в сферата на езикознанието, психологията и политическата философия.

Етнически граници

Как би изглеждал един по-добър Близък изток подполковник Ралф Питърс, юни 2006, Armed Forces Journal Международните граници никога не са напълно справедливи. Обаче разликата в степентта на несправедливост, причинена на тези, които границите събират насила или разделят, е от огромно…

ПрочетиЕтнически граници