Харалан Александров

Харалан Александров

Харалан Александров е завършил славянска филология в Софийския университет „Св.Климент Охридски”. Доктор по антропология и доцент в Нов български университет. Специализира в различни университет в Словакия, Великобритания, Унгария и Русия. Автор на многобройни статии на български и чужд език. Популярен публицист и политически коментатор, определящ себе си като „социален антрополог”.

Неолиберализмът и неудовлетвореността от него

За мен неолиберализмът и неговата криза са интересни като антрополгически и културни феномени на късната модерност. Да започнем с работна дефиниция на понятието. Неолибералният консенсус е съгласие около основни параметри на икономическия, политически и културен живот, което може да бъде…

ПрочетиНеолиберализмът и неудовлетвореността от него

Харалан Александров: Публиката се отегчи от протеста и се зазяпа в политическия цирк

– Всички следихме протестите в Украйна – в окървавяването им ли е цената на техния успех, г-н Александров?– В Украйна сблъсъкът беше на живот и смърт, протестиращите бяха готови да стигнат докрай, да понесат жертви и затова успяха. Различните общности…

ПрочетиХаралан Александров: Публиката се отегчи от протеста и се зазяпа в политическия цирк