Иван Тодоров

Иван Тодоров

Иван Тодоров e ученик от 133то СУ, “А. С. Пушкин”. Създател на разработен и добре оценен проект към Ученическия институт на БАН. Има намерение да следва история. Интересите му са в областта на историята и археологията и лингвистиката

За чистотата на езика, чуждиците и съвремието

Езикът е нещото, което винаги е било най-голямата ценност на един народ. Дори през многовековното външно влияние, което е напълно нормално и показва живота на един език, той остава средство на самоизразяване, символ на образованост, на възпитание, но най-вече, израз…

ПрочетиЗа чистотата на езика, чуждиците и съвремието