Марина Стефанова

Марина Стефанова

Марина Стефанова е доктор по „Социално управление“ от СУ „Св. Климент Охридски” иМагистър по „Право“ от същия университет. Притежава допълнителни квалификации по “Фирмен мениджмънт”, “Административно управление” и „Управление на проекти”. В периода 2011-2016 година е изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. От началото на 2016 година е Директор „Устойчиво развитие“ в същата организация. Преподавател по дисциплините „Систематизиране и стандартизиране на дейностите по КСО“ и „Международна дейност по КСО“ във Висшето училище по застраховане и финанси, както и по „Корпоративно управление“ и „Въведение в КСО и устойчивото развитие на бизнеса“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Корпоративната социална отговорност на добивните компании в България

Минерално-суровинната индустрия е ключова за останалите сектори, защото създава ресурсите на съвременната икономика и гарантира енергийна независимост на страните. Наличието на подземни богатства в дадена държава е възможност за социално-икономическо развитие и повишаване жизнения стандарт на хората, живеещи там. Европейската…

ПрочетиКорпоративната социална отговорност на добивните компании в България