Шон Филип Купър

Шон Филип Купър

Шон Филип Купър, доктор по философия, е асистент-редактор в The European Conservative. Работите му, посветени на пресечната точка на културата и политиката, са публикувани в издания като The American Conservative, The American Postliberal, The Lamp, Law & Liberty, The American Mind , както и в множество научни сборници и списания.
"Старата библиотека" (1916 г.), маслени бои върху платно с размери 76 на 105 см от Станислав Жуковски (1873-1944), намираща се в Националния музей в Краков, Полша.

Разбирането на литературната традиция

И преди съм отбелязвал, че „естетическият аспект на културата не е нищо повече или по-малко от произведения, които се надграждат и отговарят едно на друго под формата на исторически разговор с много гласове, насочен към сходни цели.“ Неотдавна, в статия,…

ПрочетиРазбирането на литературната традиция