Саша Йонова

Саша Йонова

Саша Йонова е възпитаник на ПЕГ “Проф. д-р Асен Златаров” в гр. Велико Търново. В момента изучава политология в Мадридския университет “Комплутенсе”. Владее свободно няколко чужди езика. Интересува се от история, философия, теология, международни отношения, етнология, социология, испанистика и лингвистика.

Мадрид: недостижима цел за испанската левица

На 4 май в Мадридската автономна общност се проведоха предсрочни избори, предшествани от масивна агитационна кампания, безброй нападки между претендентите за власт и обещания за свобода – спекулативна концепция, в която всички кандидати си позволиха да облекат целите на предизборните…

ПрочетиМадрид: недостижима цел за испанската левица