Юли Грънчаров

Юли Грънчаров

Юли Грънчаров е финансов юрист, специализиран в сделките с деривати. Работи в най-голямото дружество за управление на финансови активи в Европа, където ръководи правната страна на проекта Брекзит. Успоредно следва магистратура по нова българска история.

Наследството на Източния въпрос

Източният въпрос се появява на политическата сцена след Карловицкия мир от 1699 г., според който Османската империя изгубва голяма част от своите владения в Украйна и днешна Русия. От тази епоха започва бързият упадък на турската държава и се повдига…

ПрочетиНаследството на Източния въпрос

За какво говорим, когато говорим за Бърк

“Шестнадесет или седемнадесет години изминаха, откакто видях кралицата на Франция… не допусках, че ще живея, за да видя как такива бедствия са паднали над нея, сред народ от галантни хора, сред народ от честни мъже и кавалери. Мислех, че десет…

ПрочетиЗа какво говорим, когато говорим за Бърк