fbpx
Мариан Гяурски

Мариан Гяурски

Мариан Гяурски е завършил Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, магистърска програма “Европейски Югоизток“. Научните му интереси са свързани с историята на Балканите и съвременната българска история. Занимавал се е специализирано с изследвания на комунистическия режим в България и по-специално с пропагандата, репресиите и различните форми на съпротива през този период. Работил е в Комисията по досиетата, по събирането и комплектуването на архива на Държавна сигурност. Реализирал е успешно два изследователски проекта, посветени на събирането и съхраняването на устно-исторически интервюта за различните фази на българското участие във Втората световна война (1941–1945). Съавтор е на книгите “Ехо от войната“ и “Под знамето на свободата: горяните".

Наследството на македонската борба

„От ония дни е останал в паметта ми един момент. Виждам се на миндера във гостната ни стая, на горния кат. Вече се стъмва. Здрачът, който изпълва стаята мене ми изглеждаше още по-тъмен, но аз не мога да откъсна поглед…

ПрочетиНаследството на македонската борба

Македония – кръстопът на национализми

Национализмът безспорно е сред онези обществени явления, самото споменаване на които обикновено провокира разгорещени емоции, продължителни спорове и често дори сериозни политически противопоставяния. На пръв поглед причината е очевидна – национализмът оперира с изключително чувствителни теми, каквито присъстват на практика…

ПрочетиМакедония – кръстопът на национализми