За баланса между общност, ценности и човек

За баланса между общност, ценности и човек

Време за четене: под 5 мин.Консерватизмът – естествената политическа среда за човека Ценностите сами по себе си не водят до директно създаване и реализиране на публични политики, те обаче подпомагат процеса на осмисляне на важните неща за отделния човек и за човешките...