fbpx
Политическата социология на Макс Вебер

Политическата социология на Макс Вебер

Време за четене: 5 мин. Макс Вебер е роден на 21 април 1864 г. в германския град Ерфурт. Семейството на родителите му е много сплотено, майката и бащата на Вебер са уважавани хора и двамата съчетават в себе си интелектуален потенциал с морални и човешки добродетели....
Фридрих Хайек за свободното общество и пазарната икономика

Фридрих Хайек за свободното общество и пазарната икономика

Време за четене: 5 мин. Фридрих Август фон Хайек е роден на 8 май 1899 година във Виена. Семейството му е формирано изцяло от интелектуалци. Както бащата Август Хайек, така и дядото Хайек – старши се интересуват от наука и с интерес се занимават с изследвания в своите...
Противоречията на социализма

Противоречията на социализма

Време за четене: 4 мин. Според марксизма социализмът е фаза при прехода към комунистическо общество, временна форма на обществено състояние. Това ще рече, че става дума за такъв период, през който от една страна има разпад на определени ценности, а от друга би...
За баланса между общност, ценности и човек

За баланса между общност, ценности и човек

Време за четене: 4 мин. Консерватизмът – естествената политическа среда за човека Ценностите сами по себе си не водят до директно създаване и реализиране на публични политики, те обаче подпомагат процеса на осмисляне на важните неща за отделния човек и за човешките...